Vasa Andelsbank hade ett bra fjolår – ”Bra kraft i maskineriet och kärnverksamheten”

Ulf Nylund Vasa Andelsbank
Ulf Nylund.

Vasa Andelsbanks basverksamhet har under fjolåret upplevt ett av sina bästa år någonsin. Bankens resultat blev också bra om än en bit ifrån rekordnivåerna.

Vasa Andelsbanks kärnverksamhet gick mycket bra under fjolåret. Både inlåningen och utlåningen ökade samtidigt som placeringsverksamheten levererade.

– Verksamheten har verkligen gått bra, speciellt med tanke på de utmanande omständigheterna med corona, säger Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank.

Bankens rörelsevinst ökade med 7,3 procent till 5,1 miljoner euro. I pengar är det ökning med 350 000 euro jämfört med året innan. Kostnaderna har också ökat men bara med 1,3 procent.

Bra resultat kunde ha varit bättre

Ulf Nylund menar att bankens basverksamhet ligger på en av de bästa nivåerna under hans tid.

– Det har funnits och finns bra kraft i maskineriet, säger han.

I sammanhanget kan därtill nämnas att rörelseresultatet som Vasa Andelsbank presenterar kanske till och med är bättre än siffrorna antyder.

Siffrorna dras ner av betydande kreditförlustreserveringar och nedskrivningar på fastigheter, alltså i praktiken matematiska och teoretiska beräkningar som kan bli verklighet men inte alls behöver bli det.

Regelverket gör att banken måste notera förluster för kunder där ekonomin försämrats kraftigt, även om dessa förluster inte har uppkommit på riktigt och förhoppningsvis aldrig gör det.

Nedskrivningarna på fastigheter handlar om att värdet på bankens kontorsfastigheter minskat med cirka 1,1 miljoner euro. Det är förstås också bara teoretiska beräkningar så länge inga fastigheter byter ägare på riktigt.

Det har funnits och finns bra kraft i maskineriet.

Bolånen går åt

En av de mest lysande punkterna i den nya rapporten handlar om nya bostadslån. Bankens utgivna nya bolån har ökat med 17,8 procent till drygt 84 miljoner euro.

Bolånestocken som helhet växte med 3,1 procent till 484 miljoner euro.

Utlåningen som helhet, allt inräknat, steg med ett par procent till 985 miljoner euro.

– Sannolikt spräcker vi miljardgränsen i år, det skulle verkligen bli en milstolpe i bankens historia, säger Ulf Nylund.

bolån

Tryck på räntehöjningar

Ulf Nylund Vasa Andelsbank
Ulf Nylund

Räntenivåerna på utgivna lån har länge varit rekordlåga. Hur länge det läget fortsätter vet ingen med säkerhet, men Ulf Nylund råder låntagare att fundera över sin situation och titta närmare på vilka möjligheter det finns att skydda sig.

– Många experter säger nu också att det finns ett tydligt tryck uppåt på räntenivåerna, säger Ulf Nylund.

Budskapet verkar ha fångats upp av många av bankens nya låntagare. Av de bostadslånekrediter som lyftes i fjol, tecknades hela 42,5 procent med någon form av ränteskydd för att skydda sig mot eventuella kommande höjningar.

– Ett skydd behöver heller inte tecknas på hela lånet, utan kan göras på delar av det, helt enligt behov, säger Ulf Nylund.

Ägs av kunderna

Vasa Andelsbank ägs av 27 284 ägarkunder. Ägarkundernas bonusförmåner var vid utgången av december drygt 2 miljoner euro.

Förmånerna är pengar som kan användas till exempel för att betala banktjänster eller försäkringar i Pohjola Försäkring.

Ägarkunderna får också möjlighet att placera pengar till en i sammanhanget mycket hög ränta. För 2022 är målsättningen att betala 4,45 procent i ränta på avkastningsandelar, som det heter.

– Det är vårt sätt att uppmärksamma ägarkunderna under jubileumsåret då OP Gruppen fyller 120 år, säger Nylund.

Sommarjobb på bankens bekostnad

Vasa Andelsbank är med sina vinstmedel även aktivt med och stöder en rad fina ändamål och föreningar, allt mellan idrott och kultur.

På gång just nu är till exempel en kampanj där banken ska betala 2 veckors lön åt 20 ungdomar som arbetar för föreningar i Kust-Österbotten.

Intresserade föreningar kan som bäst söka om stödet på www.op.fi/vasa. 15-17-åriga arbetssugna ungdomar rekommenderas att kolla in samma sajt från och med den 14 mars då det finns möjlighet att söka jobben.

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbanks stöd ger 20 unga sommarjobb för föreningar i Kust-Österbotten

Lämna ett svar