Stark tillväxt för Kvevlax Sparbank – ”Tillgänglighet är viktigt och därför gör vi nu en nysatsning på det”

Fredrik Björk, Cecilia Ruotsala Kvevlax Sparbank
Fredrik Björk, Cecilia Ruotsala.

Kvevlax Sparbank har haft en stark utveckling under fjolåret. Vd Fredrik Björk förklarar siffrorna med en duktig och tillgänglig personal.

Kvevlax Sparbank i Kvevlax huvudkontor
Kvevlax Sparbanks huvudkontor i Kvevlax.

Kvevlax Sparbank visar tvåsiffriga tillväxttal på de flesta viktiga mätare under fjolåret. Företagskrediterna har växt med nästan 31 procent, bostadsbolagskrediterna med närmare 45 procent och privatkrediterna med nästan 11 procent.

– Tillväxten har varit markant, personalen har gjort ett otroligt bra arbete för att hinna med, säger Fredrik Björk, vd för banken.

Generationsskifte genomfört

Under fjolåret har bankens inlåning också växt, med drygt 12 procent, och balansen med hela 8 procent. Kostnaderna växte också, både för it-satsningar (26 procent) och personalkostnader (11 procent).

– Vi har gjort nyrekryteringar för att ersätta tre viktiga personer som tillsammans hade över 130 års bankerfarenhet, säger Fredrik Björk.

– Vi har hittat bra folk som fått inskolning av de blivande pensionärerna men det är klart att det lämnar ett gap när så mycket kunskap går ut genom dörren, säger han.

Bra resultat

Kvevlax Sparbank presenterar ett resultat på 660 000 euro för fjolåret, det vill säga en ökning med 58 procent jämfört med året innan.

Fredrik Björk, Cecilia Ruotsala Kvevlax Sparbank
Fredrik Björk, Cecilia Ruotsala.

Fredrik Björk anser ändå att viktigare än det, och det som siffrorna i slutändan bygger på, är att banken och dess personal verkligen är tillgängliga.

– Tillgänglighet är a och o, säger Fredrik Björk.

– Det sista man vill höra på byn eller i staden är att någon kontaktat banken men fått vänta på svar, säger Björk.

Cecilia Ruotsala, som har ansvaret för bankens HR- och marknadsföringsfunktioner, säger att de som bäst gör en nysatsning på just tillgängligheten.

– Alla i personalen får en egen mobilnummer som tillsammans med namn och foto lätt hittas på bankens webbplats, säger Ruotsala.

Med i större sammanhang

Ser man på siffrorna handlar det största klivet framåt som banken tagit under fjolåret om företagssidan.

Bakom de siffrorna hittas en strategiändring. En ändring som, enligt Fredrik Björk, gjorts ”för att få en ännu bredare bas att stå på.”

Det handlar om att Kvevlax Sparbank har flyttat fram sin position när det gäller lite större företagslån, ”från 500 000 euro till 5 miljoner euros”-klassen.

– Banken har tidigare varit stark bland privatkunder och bland mindre företag, men vi har konkurrenskraftiga produkter att erbjuda även lite större bolag, säger Björk.

Vi har konkurrenskraftiga produkter att erbjuda även lite större bolag.

Speciellt är det tillverkande österbottniska företag som nu hittat banken. Mycket handlar om bolag som investerar i maskiner, anläggningar eller fastigheter.

För banken har januari fortsatt i samma goda takt som fjolåret. Fredrik Björk ser med tillförsikt framåt även om han, liksom många andra, förstås är orolig över det som just nu händer ute i världen och hur det kommer att påverka situationen.

 

LÄS OCKSÅ:

Roger Nylund: ”Ledarskapets grundpelare”

Lämna ett svar