Stabilt framåt för Kvevlax Sparbank – Jubileumsåret slutar med miljonresultat

Peter Finne.

2019 blev ett bra år för Kvevlax Sparbank. 100-års jubileumsfirandet och kontorsrenoveringen till trots når banken upp till ett miljonresultat.

Kvevlax Sparbanks rörelseresultat för 2019 landar på drygt en miljon euro. Det är ett bra resultat och tillbaka på samma nivåer som tidigare, efter en liten svacka 2018 på grund av ändrade bokföringsregler.

– Årets resultat är helt klart bättre, till exempel provisionsintäkterna har ökat, säger Peter Finne, vd för banken.

De ökade provisionsintäkterna förklaras av flera kunder och ett ökat antal transaktioner. Speciellt kapitalförvaltningen har ökat, ett område där banken gör en medveten satsning.

Som bäst rekryterar och söker banken en placeringsexpert för att ytterligare stärka den delen av verksamheten.

Starka på bostadslån

Två tredjedelar av Kvevlax Sparbanks kreditstock består av bostadslån. Banken är indirekt med i fastighetsförmedlingsbranschen också, i och med delägarskapet i SB-Hem, som verkar i anslutning till banken.

Procentuellt sett störst tillväxt ser banken nu ändå på företagssidan, där man blivit starkare och satsat mera resurser.

Banken krediter som helhet har ökat med 6,6 procent till drygt 182 miljoner euro. Inlåningen har också ökat, med 7,9 procent, till drygt 216 miljoner euro.

En sämre utveckling gäller räntenettot. Nollränteläget fortsätter utmana banken, vilket gör att räntenettot som helhet minskat något.

Jubileumsår

Kvevlax Sparbank har i fjol firat 100-årsjubileum. Banken har bland annat bjudit på en annorlunda historik, konsert i kyrkan och teaterföreställning till barnen.

Som bäst pågår slutrakan på en fullständig renovering av bankfastigheten i Kvevlax. Bankgruppen som helhet håller därtill på med en stor it-satsning, ett nytt så kallat basbankssystem, som tynger resultatet.

– Sista kvartalet 2021 ska det nya ADB-systemet enligt plan vara klart, det är en dyr satsning men kommer att spara pengar på sikt, säger Finne.

Det är en dyr satsning men kommer att spara pengar på sikt.

Alla bankens satsningar syns just nu som kostnadsökningar, på en halv miljon euro, till totalt närmare 4,5 miljoner euro.

Peter Finne säger att banken ser på det långsiktigt, att de befinner sig inne i en kraftig tillväxtfas.

– Det finns behov även i framtiden av banker med personlig service i en digital värld, säger han.

Kvevlax Sparbank har 22 anställda. Kontoren finns på tre orter; Kvevlax, Vasa och Maxmo. Det är i Vasa som verksamheten växt och växer kraftigast.

LÄS OCKSÅ:

Kvevlax Sparbank fyller 100 år – Ger ut historik som gåva till bygden

Lämna ett svar