KWH-yhtymä kiihdyttää vastuullisuustoimia – ”Vastuullinen kehittäminen on edellytys kilpailukyvylle”

Kuva: KWH-yhtymä

KWH-yhtymä analysoi viime vuonna, mitkä ovat konsernille olennaisia painopisteitä kestävän kehityksen saralla. Tämän työn tuloksia ja paljon muuta esitellään konsernin ensimmäisessä vastuullisuusraportissa.

KWH-yhtymä on ottanut kestävän kehityksen tosissaan. Siitä kertoo nyt kesällä julkaistu ensimmäinen vastuullisuusraportti.

KWH-yhtymän vastuullisraportointi alkoi olennaisuusanalyysillä. Tämän avulla konserni sai tietoa, mihin kestävän kehityksen osa-alueisiin toiminta vaikuttaa eniten eniten ja mitkä niistä heijastavat sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia.

Analyysin tuloksena syntyi myös koko konsernin yhteinen vastuullisuusstrategia, joka sisältää oleellisimmat tavoitteemme toiminnan kestävyydelle.

Vastuullisuusraportti antaa pohjan vastuullisuustyömme kehityksen seuraamiselle tulevina vuosina.

Aktiivinen omistajuus keskiössä

KWH-yhtymä jakautuu neljään eri liiketoimintaryhmään: Mirka (hiomatarvikkeet), KWH
Logistics (logistiikka), KWH Freeze (pakastevarastot) ja KWH Invest, johon kuluu Prevex (LVI-tuotteet) sekä osakeomistusten ja kiinteistöjen hallinnointi.

Vastuullisuusanalyysin perusteella KWH-yhtymä panostaa jatkossa erityisesti aktiiviseen omistajuuteen ja vastuullisuuden toteuttamiseen konsernin yrityksissä, kiertotalouden edistämiseen innovaatioiden ja vihreän tekniikan avulla sekä ilmastovaikutusten ja energiankäytön pienentämiseen edelleen.

– Liiketoiminnan vastuullinen kehittyminen on edellytys sille, että konsernimme yritykset ovat tulevaisuudessakin kilpailukykyisiä ja pitkällä tähtäimellä yhä kannattavampia, talousjohtaja Carl-Magnus Tidström kertoo.

Energiatehokkuutta on jo parannettu

Vastuullisuusraportin pohjalta näkee, että eri yhtiöissä on jo tehty toimia puhtaan sähkön, hiilijalanjäljen pienentämisen ja energiatehokkuuden eteen.

Mirka toteutti viime vuonna useita aloitteita energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Vuoden aikana käyttöön otettu uusi tuotantoteknologia on 90-95 prosenttia aiempaa energiatehokkaampi.

KWH Logistics pyrkii jatkuvasti vähentämään polttoaineen käyttöön liittyviä päästöjä. Tästä yhtenä esimerkkinä se, että konserniyhtiö Adolf Lahti Yxpila Oy on alkanut käyttää uudelleenrakennettua, täysin sähkökäyttöistä Scanian kuorma-autoa.

KWH Freezessa kaksinkertaistettiin Vantaan pakastevarastojen aurinkopaneelien määrä vuonna 2021. Lisäksi KWH Freeze pyrkii jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta ja optimoimaan energiankäyttöä.

Prevex keihäänkärkenä

Vesilukkoja valmistava Prevexiä voisi luonnehtia KWH-yhtymän keihään kärjeksi kestävässä kehityksessä. Prevex toi viime vuonna markkinoille Smartloc-vesilukon, jossa on kierrätysmuovia 60 prosenttia.

Prevex myös lisää jatkuvasti kierrätetyn muovin käyttöä kaikissa tuotteissa.

Prevex on myös hyväksyttänyt päästövähennystavoitteensa Science Based Target -aloitteessa. Yhtiö aikoo vähentää Scope 1- ja Scope 2 -päästöjään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana on vuosi 2018.

Viime vuonna yhtiö aloitti myös Scope 3 -päästöjen mittaamisen.

Vastuullisuusraportti joka vuosi

KWH-yhtymän vastuullisuusraportin tiedot kerättiin viime vuonna. Jatkossa raportti julkaistaan vuosittain.

– Vuoden 2023 aikana jatkamme strategiamme toteuttamista uuden vastuullisuuskäsikirjamme avulla. Vuoden 2022 vastuullisuusraportti antaa pohjan vastuullisuustyömme kehityksen seuraamiselle tulevina vuosina, talousjohtaja Tidström kertoo.

 

LUE MYÖS:

Vastuullisuus on välttämätöntä myös pk-yrityksille – muuten jää tilaukset saamatta

Lämna ett svar