Jobpoint drar igång – Gratis hjälp till österbottniska företag och företagare att hitta rätt arbetskraft

Kristoffer Wörlund, Nina Pihl.

YA:s nya projekt hjälper företag och arbetskraft att mötas. Målet är att konkret hjälpa 35 företag. Ert företag kan vara ett av dem.

Jobpoint är ett nytt projekt som börjar med att kartlägga företagens arbetskraftsbehov. Det låter högtflygande men behöver i praktiken inte vara värre än en diskussion över en kaffekopp. Projektet gör sedan sitt bästa för att lösa arbetskraftsbehovet, för enskilda företag, alltså.

– Vi har fokus på företagen och deras behov och kan hjälpa till med allt som har med rekryteringsprocessen att göra, säger Kristoffer Wörlund, som jobbar med projektet.

Projektledaren Nina Pihl säger att det handlar om matchning. På ena sidan finns arbetskraftsbrist och på andra sidan finns det jobbsökande. Behoven matchar inte varandra. Vissa branscher är speciellt utsatta.

Det kan handla om att det behövs någon viss fortbildning eller behörighet, som hygienpass, för att göra att någon till rätt person för ett jobb.

– Vi har ett tätt samarbete med TE-byrån och stöd av hela YA:s nätverk och kan sätta bollar i rullning, säger Nina Pihl.

Vi kan sätta bollar i rullning.

Stöd och hjälp erbjuds

Speciellt för små och medelstora företag är det ett stort beslut att anställa någon. Projektet vill därför fungera som stöd för arbetsgivare och företagare.

Kristoffer Wörlund säger att de konkret gärna hjälper till med allt från att fylla i blanketter till att hitta arbetskraft. De kan också komma med råd och se över arbetsgivarens image, om det behövs.

– Arbetssökande väljer noggrant vem de vill jobba för, det är mycket annat än lön som inverkar.

Så funkar det

I praktiken kan det gå till så att företag och företagare som behöver hjälp tar kontakt med någon på Jobpoint (i Vasaregionen kristoffer.worlund@yrkesakademin.fi och i Sydösterbotten nina.pihl@yrkesakademin.fi). Förutom de som nämnts i texten jobbar även Margita Broman (margita.broman@yrkesakademin.fi) med projektet med fokus på Jakobstadsregionen.

Kristoffer Wörlund, Nina Pihl.

Företagen bokar in ett möte där man diskuterar deras specifika arbetskraftsbehov. Med god tur löser man problemet snabbt; det finns kanske redan någon lämplig kandidat tillgänglig på arbetsmarknaden. Faller inte alla pusselbitarna på plats kan projektet i många fall också se till att någon skickas på utbildning.

Fortsättning på lyckat projekt

Jobpoint är en fortsättning på ett lyckat projekt, Jobmatching, som pågick i fyra år. I det projektet var också målet att matcha rätt person med rätt arbetsplats.

Den gången var fokus på arbetstagare, medan det nya projektet mera lyfter fram arbetsgivarna och deras behov. Över hälften av de som deltog i det förra projektet hittade sysselsättning.

Målet den här gången är att hjälpa 35 företag och företagare. Tjänsten är gratis att använda.

– Vi vill underlätta arbetsgivarens vardag, säger Kristoffer Wörlund.

LÄS OCKSÅ:

Rose-Marie Lillmangs: “Samanskaffning är ett toppenbra verktyg när företagen har rekryteringsproblem”

Lämna ett svar