Aktia Pankin tuloskehitys elpyi nopeasti – uusi osinkopäätös tuo Pohjanmaan Aktia-säätiöille kaksi miljoonaa

Aktian aluejohtaja Stefan Grönholm.

Poikkeuksellinen koronavuosi koetteli myös pankkialaa. Haastavan kevään jälkeen Aktia Pankin tuloskehitys kuitenkin elpyi nopeasti ja aluejohtaja Stefan Grönholm odottaa vuoden 2021 tuloksen olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2020.

– Oletuksena on kuitenkin, että yhteiskunnalliset olosuhteet ja markkinakehitys pysyvät edelleen vakaina. Aktian markkinaosuus asuntoluotoissa on vahvistunut ja hallinnoitavat varat ovat nyt ennätyskorkealla tasolla yli 10 miljardissa.

Valveutuneet asiakkaat

Aktia Pankin strateginen fokus on edelleen vahvasti varainhoidossa. Yksityisten asiakkaiden kiinnostus sijoittamiseen kasvaa kasvamistaan ja Aktia Pankki on saanut paljon uusia yksityisiä sijoitusasiakkaita.

– Tärkeä syy tähän on se, että tuotteemme menestyvät parhaiten rahastovertailuissa. Esimerkiksi Morningstarin tuottamassa riippumattomassa vertailussa Aktian rahastot nousevat kärkeen 4,16 tähdellä.

Grönholmin mukaan asiakkaat ovat entistä valveutuneempia vastuullisuudesta ja haluavat tietää, mihin rahastot sijoittavat.

– Vastuullisuus on sijoitustoimintamme vahva perusta. Puolivuosittain julkaisemme katsauksen vastuullisen sijoittamisen toimintatavoistamme, Grönholm kertoo.

Aktian tuotteet menestyvät parhaiten rahastovertailuissa. Vastuullisuus on sijoitustoimintamme vahva perusta.

Grönholm korostaa, että oman ja kansantalouden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että rahaa laitetaan säästöön pahan päivän varalle. Säästäminen kannattaa aloittaa jo nuoresta.

– Rahastosäästäjänä voi päästä tilisäästämistä parempaan tuottoon. Rahastosijoittaminen on myös vaivatonta, kun asiantuntevat salkunhoitajat hoitavat sijoituksia aktiivisesti.

Digitaalinen murros

Korona-aikana digitaalisten pankkipalvelujen käyttö on lisääntynyt merkittävästi.

– Vaikka digitalisaatiosta on puhuttu pitkään ja asiakkaat ovat ottaneet käyttöön erilaisia digitaalisia pankkipalveluita, todellinen pankkialan digitaalinen murros syntyi koronasta, Grönholm toteaa.

Aktialla on Vaasassa vahva asema, mikä tukee niin alueen työllisyyttä kuin ihmisten hyvinvointia.

– Parin vuoden aikana olemme tuplanneet henkilöstömäärän Vaasassa ja torin laidalla työskentelee yli sata työntekijää. Henkilöstö on toimintamme kulmakivi ja panostamme siihen, että työntekijät viihtyvät työssään.

– Myös Aktia-säätiöiden kautta jaettavat merkittävät varat tukevat alueen hyvinvointia, kulttuuria ja koulutusta. Juuri teimme uuden osinkopäätöksen, joka tuo Aktia-säätiöille Pohjanmaalle noin kaksi miljoonaa euroa. Tämä on meille aktialaisille suuri ylpeydenaihe.

LUE LISÄÄ:

Aktias kurva pekar uppåt – “Ett nästan överraskande piggt tredje kvartal både nationellt och i Österbotten”

Lämna ett svar