30-vuotias Teknologiakeskus Merinova elää mukana ajassa – ja välillä vähän edellä

Mika Konu, Kaj Sandberg. Kuva/Foto: Sami Pulkkinen

Teknologiakeskus Merinovan 30-vuotista historiaa leimaa laaja yhteistyö, yritysten kehitysedellytysten parantaminen ja ajan hermolla oleminen. Yhtiö on osannut ennakoida trendejä ja pysynyt hyvin mukana teknologian kehityksessä.

Merinova perusti v.1999 Merinova Kiinteistöt (myöh. Vaasa Parks). Se oli kauaskantoinen päätös Vaasan toimitilojen kannalta. Keskellä Oy Vaasa Parks Ab:n toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoman keväällä 2012.

Vaasan kaupunki ja Vaasan yliopisto perustivat Oy Merinova Ab:n – alun perin Merenkurkun Innovaatiokeskus Merinovan – teollisuusvetoisen työryhmän aloitteesta laman kynnyksellä vuonna 1989.

Se oli aikaa, jolloin vaasalainen teollisuus eli suurta rakennemuutosta. ABB oli ostanut Strömbergin, ja niin Strömberg Parkissa kuin muussakin teollisuudessa tehostettiin toimintaa ja vähennettiin väkeä, vahvan markan politiikka heikensi vientiyritysten kilpailukykyä ja ennusmerkit 1990-luvun alun lamasta olivat ilmassa.

Merinovan oli alusta lähtien tarkoitus toimia läheisessä yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Siksi Merinovan osakkaiksi kutsuttiin mukaan myös teollisuusyrityksiä, joista etenkin ABB:n panostus uuteen keskukseen oli merkittävä.

Teknologiakeskuksen omistajapohja on alusta lähtien perustunut yritysten, korkeakoulujen ja kuntien kolmiyhteyteen. Näin on edelleen. Merinovalla on 26 omistajaa, ja suurin omistajaryhmä yli 70 prosentin osuudella ovat edelleen osakeyhtiöt.

Monipuolisia hankkeita ja palveluja

Merinova on ollut alusta lähtien yksi kansallisen energia- ja ympäristöseminaarin – nykyään osa EnergyWeekiä – pääjärjestäjistä. Tämä kuva on vuoden 2011 seminaarin kahvitauolta.

Erilaiset projektit ja kehittämishankkeet sekä yrityksille suunnatut palvelut ovat olleet Merinovan leipälaji jo 30 vuoden ajan. Alkuvuosina 90-luvun syvän laman aikana kehitettiin alihankintayritysten toimintaedellytyksiä ja edistettiin uusien yritysten syntymistä. Vuosikymmenen lopulla päästiin toteuttamaan kehittämishankkeita EU-rahalla, ja päästiin mukaan ensimmäiseen kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan.

Osaamiskeskusohjelmakausien myötä Merinova keskittyi yhä enemmän energiateknologiaan. Myös hankkeiden ja ohjelmien fokus siirtyi osittain alueelliselta tasolta valtakunnalliselle tasolle. Kolmannella OSKE-kaudella Vaasa johti kansallista Tulevaisuuden energiateknologiat -ohjelmaa. Samaan aikaan Tekesin toteuttaman hajautetun energian DENSY-ohjelman johtajana toimi Jonas Wolff Merinovasta.

Osaamiskeskusohjelmakausien päätyttyä Merinova osallistui ensin INKA-ohjelmakauden ja sen jälkeen AIKO-ohjelmakauden valmisteluun ja toteuttamiseen. Niitä, kuten monia muitakin Merinovan tehtäviä leimaa yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa. Jo varhaisessa vaiheessa teknologiakeskuksessa ymmärrettiin, että isoja asioita ja vaikuttamista pystyy tekemään paremmin yhdessä.

Keskittyminen energiaan kannatti

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Merinovan teollisuusvetoinen hallitus linjasi, että yhtiön hanketoiminta keskittyy jatkossa etupäässä energiateknolgiaan. Päätös saattoi vaikuttaa joidenkin mielestä yksipuoliselta, mutta ajan myötä päätös osoittautui oikeaksi.

Ajan myötä päätös osoittautui oikeaksi.

EnergySpin -yrityskiihdyttämö on yksi tuoreimmista Merinovan ja VASEKin yhdessä perustamista toiminnoista.

Merinova aloitti EnergyVaasa -yhteistyön energiateknologia-alan yritysten kanssa jo 2001, mutta EnergyVaasa -markkinointi alkoi yhteistyössä VASEKin kanssa todenteolla vasta 2010. Viimeisten 10 vuoden aikana seudun energiaklusteria on markkinoitu sekä seudulla että seudulta ulospäin. EnergyVaasa -yritykset ovat lähteneet kiitettävästi mukaan yhteistyöhön, ja EnergyVaasasta on syntynyt kiinteä klusteri. Ulospäin – etenkin energia-alan toimijoille – Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä on suuri ja kaunis.

Palveluliiketoiminta on kasvanut 2000-luvulla niin, että nykyään se muodostaa noin puolet Merinovan toiminnasta. Vuosien varrella yritykset ovat käyttäneet Merinovan palveluja etenkin verkostojen ja prosessien kehittämisessä. Projektipäällikkötoiminta ja erilaiset analyysit ovat myös menneet hyvin kaupaksi. Merinovan palveluliiketoiminta palvelee noin 120 yritystä vuosittain.

Lippu korkealla kohti tulevaisuutta

Teknologiakeskus Merinova on sopeutunut yhteiskunnan ja teollisuuden muutoksiin ja osannut muuttaa toimintansa suuntaa tarvittaessa. Pelkkää auringonpaistetta ei Merinovan tielle ole osunut, eivätkä kaikki päätökset ole aina osuneet nappiin, mutta yhtiö on selviytynyt hienosti niin lamasta kuin muistakin vastuksista.

Yhteistyö niin alueellisella, kansallisella kuin Euroopankin tasolla on varmasti jatkossakin mainio resepti alueen elinkeinoelämän ja koko seudun kehittymisen varmistamiseen.

Merinova suuntaa kohti tulevaa toimitusjohtajansa Mika Konun johdolla. Tänään yhtiö juhlii 30-vuotista taivaltaan yhdessä sidosryhmiensä kanssa Wasa Innovation Centerissä.

Toimittajalta:

Lämpimät onnitteluni Merinovalle ja kaikkea hyvää seuraavalle 30 vuodelle!

Yhtiö on ollut pitkäaikainen asiakkaani. Lisäksi Merinova tarjosi minulle 90-luvun laman keskellä ensimmäisen vakituisen työpaikan opintojeni päätyttyä.

 

Lämna ett svar