LokalTapiola knyter starka band med stödfunktioner – Fundu och LähiRahoitus fixar kassaflödet

Lauri Åstrand,Tapio Mäkelä, Eetu Yli-Heikkilä. Kuva/Foto: Linus Lindholm

LokalTapiola vill göra det så lätt som möjligt för sina kunder – både för företag och för privatpersoner. Livstrygghetsbolaget tar därför ett helhetsgrepp och sätter kundernas behov i fokus.

– Det är inte bara prat, vi finns på plats och erbjuder personlig betjäning, säger Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör på LokalTapiola Österbotten.

LokalTapiola har en bred palett med egna tjänster. Företaget erbjuder allt från konkurrenskraftiga försäkringar till intressanta spar- och placeringstjänster.

Speciellt med bolaget är att de verkligen försöker lösa kundernas problem, även om behoven faller lite utanför deras egen verksamhet.

– Vi har ett välfungerande samarbete med ett nätverk av andra företag, säger Mäkela.

LokalTapiola har välfungerande och täta samarbeten med många olika aktörer. Foto: Linus Lindholm

Fundu är ett bra exempel

Fundu är ett företag som erbjuder så kallade crowdfunding-tjänster.

Via Fundu kan alla, både företag och privatpersoner, investera i objekt som annars skulle vara vigda åt yrkesinvesterare.

Redan med små summor, från 10 euro och uppåt, går det att investera i företagslån. Liksom i all placeringsverksamhet finns det risker men räntorna som erbjuds är höga.

Det är också en möjlighet för privatpersoner att investera i startupföretag och andra tillväxtföretag som är bra för Finland.

Lauri Åstrand, finansieringschef på Fundu, säger att företaget kompletterar de traditionella bankerna.

– Vi är snabbare, mera flexibla och behöver inte kräva realsäkerheter på samma sätt som bankerna, säger Åstrand.

– För företagen ger Fundu goda möjligheter att få snabb och flexibel finansiering när pengarna behövs.

Fundus och LokalTapiolas samarbete är så tätt att det stora livstrygghetsbolaget har gått in som delägare i Fundu.

Samarbetet märks också genom att Lauri Åstrand sitter i samma lokaler som LokalTapiolas personal i Vasa.

LähiRahoitus fixar kassaflödet

LähiRahoitus är ett annat företag som samarbetar tätt med LokalTapiola. LähiRahoitus löser också problem med finansiering och kassaflöden.

Företaget ordnar till exempel bryggan som behövs mellan att en räkning skickas ut och att den verkligen betalas.

– Att företagen måste vänta länge på sina pengar ställer till stora problem, säger Eetu Yli-Heikkilä, finansieringschef på LähiRahoitus.

Att företagen måste vänta länge på sina pengar ställer till stora problem.

Problemen förvärras av att en del, ofta storföretag, kräver långa betalningstider på jobbet som underleverantörer gör.

LähiRahoitus reagerar snabbt. Fakturorna fungerar som säkerheter och små- och medelstora företag får sin egen verksamhet finansierad medan de väntar på betalningen.

Tanken är heller inte att det är engångshändelser. Många storföretag har satt i system att finansiera sin verksamhet på det här viset, vilket gör att behovet på andra sidan blir bestående.

– Företagen måste bygga upp egna buffertar, och där kan vi hjälpa, säger Eetu Yli-Heikkilä.

Lokal närvaro på riktigt

LokalTapiola Österbotten har en stor inverkan på lokalsamhället. Företaget, som ingår i den stora LokalTapiola-gruppen, har 110 anställda i regionen och betalar också skatt hit.

LokalTapiola stöder allt från kultur- till idrotts- och utbildningsverksamhet.

Det bästa med bolaget är kanske ändå att det är kunderna som äger det. Det betyder till exempel att närsamhället årligen får tillbaka miljoner euro i form av stamkundsförmåner.

Lämna ett svar