Fennia: Cyberförsäkring lika viktig som brandförsäkring

Stefan Talus on Fennian aluejohtaja. Kuva: Linus Lindholm
Stefan Talus är regiondirektör på Fennia. Foto: Linus Lindholm

Cyberangrepp är vanligare än bränder. Fennias försäkring mot cyberrisker sparar pengar och räddar företag från många problem.

Datasäkerhetsriskerna ökar. Nätbrottsligheten utvecklas. Kostnaderna till följd av cyberbrott globalt uppskattas redan till åtskilliga miljarder euro.

– Det utvecklas ständigt nya sätt att utpressa företag och stjäla information, säger Stefan Talus, regiondirektör på Fennia.

Foto: Linus Lindholm

Finländska företag är lika utsatta som andra. Förra året drabbades flera av Fennias kunder av cyberattacker än av bränder.

– Vi känner dessutom till alla bränder medan mörkertalet för cyberbrott kan vara stort.

Företag kan göra mycket för att skydda sig men alltid lyckas det inte. Det finns färska exempel på företag som satsat stora summor i datasäkerhet men ändå utsatts för bedrägerier och läckage.

– En kedja är inte starkare än sin svagaste länk, säger Talus.

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.

Brottsligheten på nätet är ofta organiserad verksamhet. Företag i alla storlekar kan drabbas. Speciellt utsatta är företag med tillgång till känslig eller konfidentiell information.

– Till exempel en underleverantör till ett storföretag kan hamna i en knepig sits om en ritning blir stulen, säger Talus.

Så kan du öka ditt skydd

  • Se till att göra säkerhetskopior på viktiga filer.
  • Se till att datasystem och programvaror i datorer och smarttelefoner är uppdaterade.
  • Se till att datasystem är skyddade med bra antivirusprogram och brandvägg.
  • Ge företagets personal regelbunden utbildning i datasäkerhet.
  • Övervaka datasystem och reagera på avvikelser.
  • Förbered dig på kränkningar av datasäkerhet och ha en plan för hur problem ska hanteras.
  • Gardera dig mot ekonomiska skador med hjälp av en cyberförsäkring.

Fennia hjälper företagaren få rätt skydd

Fennia har utvecklat en högklassig cyberförsäkring. Med hjälp av den kan företag få hjälp och gardera sig mot ekonomiska skador.

– Försäkringen ersätter ekonomiska skador som drabbat datasystem till följd av skadegörelser, skadeprogram, datastölder, mänskliga fel eller överbelastningsattacker, säger Talus.

Stefan Talus. Foto: Linus Lindholm

Fennias cyberförsäkring kan användas till att ersätta skadeståndsansvar som riktar sig mot utomstående samt skador som drabbar tredje part.

I maj kommer ny EU-lagstiftning, en skärptare dataskyddsförordning, vilket tas i beaktande.

– Försäkringen omfattar även juridisk rådgivning vid dataläckage, säger Talus.

Fennias försäkring ger företagaren tillgång till Fennias datasäkerhetstjänst dygnet runt. Fennias samarbetspartners Elisa Yritysguru och cybersäkerhetsföretaget Nixus experter står också till tjänst.

Vill du veta mera om Fennias cyberförsäkring? Tveka inte att ta kontakt:

Bjarne Sundqvist, riskchef, Fennia
010-503 2620
bjarne.sundqvist@fennia.fi