Ted Wallin: ”Ett företags primära mål är att maximera aktieägarnas vinst. Eller?”

Skribenten Ted Wallin är Head of Offering, Information Management, Atea Finland.

”Som elkonsument har det varit frustrerande tider i höst. Elmarknadens utmaningar ger upphov till en diskussion om vad som är etiskt eller ej. Hur ska företag lyckas leverera vinst, för att samtidigt tackla nya marknadsutmaningar och dessutom hålla sig på god fot med sina intressentgrupper, såsom kunder, anställda, leverantörer och samhället som helhet? Det finns förstås inget enkelt eller rätt svar på frågan, men vi kan förhoppningsvis bli lite klokare genom att vrida på olika perspektiv.”