Anna Måtts-Fransén: ”Från traditionell till utvecklingens framkant – Hamnar blir allt viktigare”

Skribenten Anna Måtts-Fransén är logistikexpert och projektchef för Framtidens hållbara och smarta hamn-projektet vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

”Hamnar och sjöfart har spelat en central roll i utvecklingen av världshandeln under århundraden. Under de senaste tio åren har dock hamnar och deras utveckling förändrats avsevärt.”