Så går en ventilationsrengöring till – VI följde med när NY-JAs experter tog hand om ett egnahemshus

NY-JA:s team har hittat gnagare, fåglar och fladdermöss i ventilationskanalerna. Det hör ändå till ovanligheterna – damm som påverkar luftkvaliteten är det vanligaste problemet.