Företagarfältet får starka kandidater i valet – Ett driv att ta tag i saker och kunskap om ekonomi förenar företagare över partigränser

”Ingen kommun utan företag” är Företagarnas i Finland motto inför valet. Kust-Österbottens Företagare har lyckats bra med att få profilstarka företagare att engagera sig.