Mervi Mäkinen: ”Kaiken keskiössä osaaminen”

Kirjoittaja toimii koulutusasiantuntijana Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

”Asemoituminen siihen, että työtä ja elinvoimaa on tulossa Pohjanmaalle, on saanut eri koulutusorganisaatiot pohtimaan alueen koulutustarjontaa. Nostan tässä esiin muutaman eri koulutusesimerkin, joissa TE-toimiston työnhakija-asiakkaalla saattaa olla jo hyvää osaamista taustalla, mutta lisä- tai täydennyskoulutuksella osaamista saadaan jalostettua yhä uudelle tasolle.”