Schneider Electrics Innovation Day: ”Teknologin för att göra världen bättre finns redan”

Schneider Electrics Innovation Day levererar ett tydligt samlat budskap. ”Teknologin för att göra världen bättre finns redan”, sammanfattar vd Jani Vahvanen.