Marica Lassus: ”En tydlig ledare skapar trygghet”

Skribenten Marica Lassus är ledarskapscoach på LMI Finland.

”Speciellt i dessa tider av otrygghet är det viktigt att chefer och ledare är tydliga i sitt ledarskap. De flesta av oss trivs bäst när vi vet vart vi är på väg, varför, och vad som förväntas av oss. Brist på tydlighet ger upphov till osäkerhet, bristande engagemang och sämre prestationer.”