Lauri Laaksonen: ”Lyckan är på den modigas sida – Investeringar i norra Sverige erbjuder möjligheter även för finländska företag”

Skribenten Lauri Laaksonen jobbar som marknadsförings- och kommunikationsspecialist samt NordicHub manager på Viexpo.

”Norra Finland, Sverige, och Norge har lyfts fram med sin investeringspotential på cirka 160 miljarder euro. Dessa investeringar är inte viktiga enbart för de egna närregionerna, utan de erbjuder affärsmöjligheter även för aktörer från andra ställen.”