Campus Kungsgården får solenergianläggning – SÖFUK har koldioxidneutralitet som mål

En femtedel av Campus Kungsgårdens årliga energibehov täcks snart genom ett nytt solkraftverk på taket. ”Den här satsningen handlar om hållbarhet och är en del av vår långsiktiga strategi”, säger Ulrica Karp, direktör för SÖFUK.