Nytänkande med respekt för traditioner – Begravningsbyrå Huhta & Finne kan erbjuda sista vilan i havet

Kundernas och anhörigas önskemål går alltid först för Begravningsbyrå Huhta & Finne. ”Finns det önskemål och efterfrågan på nya tjänster är det också vårt jobb att försöka tillgodose dem”, säger företagaren Joakim Sandelin.