”Det är sjukfrånvaron som kostar – när vi minskar den så sparar vi både pengar och lidande”

Företagshälsovården, speciellt den förebyggande vården, borde ses som en investering. Wellmedics linje – alltså klara, snabba och tydliga besked – sparar pengar.