Wasa Future Festival lyfter skogens betydelse – Kaskö välkomnar storinvestering

”Kaskö har en ny framtid framför sig som bygger på tillväxt och export”, säger Markku Lumio, Kaskös stadsdirektör. Wasa Future Festival lyfter fram skogens möjligheter.