Kvarkenregionens nya utvecklingsprojekt om elflyg får finansiering

”Att vi nu kommer igång med ett inledande projekt kring elflygande ger framtidstro åt mindre flygfält, stärker regionens profil inom energi och elektrifiering samt binder ihop ett alldeles unikt brett och mångsidigt strategiskt partnerskap, säger Joakim Strand, riksdagsledamot, fullmäktiges ordförande i Vasa stad och Kvarkenrådets ordförande.