Smeds Engström & Winberg: ”Kreativa näringars och kulturens bidrag till ett hållbarare Österbotten”

Skribenterna Maria Smeds Engström och Malin Winberg är projektledare vid Yrkeshögskolan Novia.

”I Yrkeshögskolan Novias projekt Kultur och hållbarhet ställer vi oss frågan på vilket sätt konst och kultur kan bidra till att öka medvetenheten om och intresse för hållbarhetsfrågor och därmed höja kunskapen om och beredskapen för att leva och agera mer hållbart.”