Merkittävä rahoitus VAMKin Muotoilukeskus MUOVAlle kestävien teollisuusjärjestelmien muotoiluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAlle myönnettiin 424 000 euron rahoitus DesignPSS – Designing sustainable product-service systems profilointihankkeeseen.