Peter Höckert: ”Dags att verkligen satsa nu”

”Att bara avvakta, att inte våga satsa är en farlig väg att gå”, säger affärs- och ledarskapskonsulten Peter Höckert.