Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank planerar en fusion – ”Fusion är en långsiktig lösning och bästa alternativet”

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank fördjupar sitt samarbete. Bankernas styrelser, understödda av förvaltningsråden, föreslår en fusion.